Sverige riskerar sina medborgare

Är det för jobbigt att kriga mot terrorism ?

Den här artikeln av Ivar Arpi tror jag är den bästa och den mest konkreta och faktafyllda jag läst på länge.

rycker ut några citat men läs gärna hela artikeln !

//

En kugge i ett fruktansvärt dödsmaskineri. Det låter som en rimlig beskrivning på de som medvetet åker ned för att ansluta sig till IS.’

’ Enligt 23 kap. i brottsbalken kan man dömas för “försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse”.’


IS, Jabhat al-Nusra och andra terrororganisationer borde inte jämföras med politiska organisationer,utan snarare med krigförande stater. Att förbjuda samröre med dessa organisationer, som har som uttalat mål att förgöra oss, är inte konstigare än att i krig förbjuda medborgare att ge information till eller kämpa för motståndarsidan. Landsförräderilagen bör uppdateras, även om det som sagt är bevisningen som är det svåra snarare än det moraliska.’


I dagsläget arbetar fyra personer Riksenheten för säkerhetsmål. Fyra personer. De gör säkert vad de kan, precis som Forssberg säger. Men fyra personer är fyra personer. Det är för få. Det är SÄPO:s huvuduppgift att avvärja terrorattentat, men de ska bara sekundärt finna bevis som håller i domstol. Polisen har däremot ansvar för krigsbrott men de är alldeles för underbemannade vilket alltså även gäller internationella åklagarkammaren. Staten prioriterar inte tillämpning av den lagstiftning vi redan har på plats.

//

vad säga ?
man häpnar
och inser fortfarande att det gått för långt och tagit alldeles för lång tid med tanke på att vi inte ens börjat

börjat göra nåt konkret.

så det är bara att inse att våra människoliv är inte mycket värda
inkluderat de som flytt mördarna
vi måste se oss utsatta mer än förr av någon anledning
vi måste leva med detta hot nu

bm

Comments are closed.