skitgubbe

En typisk argumentation
S
å här går dom på
och ni ska inte tro det finns den minsta empati om oss äldre, om landet !
Läs här : ett annat exempel 🙁

Tror ni för ett ögonblick att Reinfeldt eller Romson Milöpartiet hade den minsta tanke om oss
eller
om landet !?
Då är ni allt bra grundlurade.

Comments are closed.