Om vi hade varit kavatare

Jag tänker tillbaka på 70-talet då allting började.
Pinochet tog över makten i Chile och Palme sa vad han tyckte om saken.
’Satans mördare’
.
Bra så !
-men vad hände sen ?
Jo vi i det lilla landet här upp i norr började utvidga vår hjälpande hand till att de facto ta hand om människor oavsett hur långt bort dom kom från och oavsett vad dom flytt från.
Sakta löstes begreppen upp och det var inte längre bara författare ,sångare och politiskt aktiva som fick asyl.
Asylbegreppet utvidgades men vår kunskap om omvärlden ökade inte i den takt som vi tog tag i problemen rent konkret .
Landet började tycka bästa hjälpen var att flytta hit alla som lever under förtryck och nu även  de som lever under krigets fasor.
Väl så, en humanitär insats och många goda viljor …men  folk förstod nog inte omfattningen  av  alla vi inte brydde oss i.
Inte heller slog det nån en tanke om att det finns begränsningar i detta hjälpande.
Politiskt hade vi kunnat fortsätta med uttalanden som Palme gjort så starkt och framför allt kunde vi ha  stått på oss med att  visa vägen för de länder som såg oss som förebilder. Det hade räckt långt.
Till vilken nytta och till vems nytta är det att underlätta för krigshetsarna  och sen ta hand om offren i en oändlig ström, utan att samtidigt sätta ner foten mot det som orsakat kriget i första hand ?
.
Ingen vill lämna sitt land och gör man det så kommer man alltid att ha en längtan hem igen.

Det landet man kommer till ger mer trygghet om det är ett tryggt land och ett tydligt land.

Man behöver veta vart och vad man flytt till !

Jag tror inte jag skulle klara av att ’fly’ till Finland om jag där möts av förnekare av detta deras egna land.
Om jag skulle mötas av ett självhån och ett folk som pissar på sej själva och har slutat tro på demokratin och yttrandefriheten…inte skulle jag vilja stanna där.
Skulle jag mötas av ett Finland med historia och tillgång till dess historia, ett Finland som är tydligt varmt och tryggt så skulle jag kunna skapa mej en tillvaro och sakta med nyfikenhet på landet ta till mej allt det finska jag gillar. Skulle Finnarna se ner på mej bara för att jag är f.d svensk så skulle jag inte trivas och undra varför dom tog emot mej från början.

Man kanske flyr från något men det är  ännu viktigare att veta vad man flyr till som sagt.

Alla invandrare som uppskattar Sverige och är nyfikna på landet och vill smälta  in gör det bra och det är naturligt det kan vara en kamp. Man bidrar ju till landets utveckling när man har ett ömsesidigt intresse för varann, det borde vara en naturlig del i detta.
Alla människor är flockdjur -mer eller mindre-och det är bara att se hur svårt det kan vara när en familj utökas med nya ingiften från annan stad , annan ’klass’ eller helt andra ’normer’.
Det tar tid och det är naturligt att det tar tid. Sakta så jämnas kantigheterna ut och man kan samsas om de viktigaste frågorna för att kunna leva ifred med varann.
Det viktigaste är ju de gemensamma normerna som landet står för och dom finns redan om vi betänker FN:s resolution om mänskliga rättigheter.

Sverige har bara inte varit kavat nog att sätt en stor punkt där och aldrig backa från den.
Vi har backat alltför länge och alltför illa för att längre kunna säga ’ alla är med’ detta gäller alla’.
Vi har blivit ett otryggt land både för oss själva och för de som kommer hit.
Vi har tagit oss vatten över huvudet och forcerat oss till en otakt. Alla är inte med längre.

Där och just det har gjort oss sårbara.
Vi kunde sagt ifrån och fortsatt med asylpolitik och varit nöjda med det. Politiskt hade vi kunnat ta ställning där folket stått bakom och avstått där folk varit oeniga.
Israel-Palestina konflikten är en sån fråga.
Vi kunde fortsatt att se till att båda sidor av problemet belystes hela tiden och de som ville göra mer fick göra det via sina organisationer och inte med landets regering bakom ryggen.

När det gäller religion och politik så ska vi inte gå tillbaka och sammanblanda det som förr, det är helt galet det som händer just nu. Om vi besinnade oss där och tog fasta på FN – resolutionen igen så skulle det ge med sej ganska naturligt.
Islamister skulle få backa ut därför att  mänskliga rättigheter kommer före!
Det är ganska enkelt , om man betänker detta.

Demokrati , yttrandefrihet och framförallt åsiktsfrihet är viktigt att värna om !
Folk ska inte  hjärntvätta sej själva och varann som nu sker.
Media ska vara en granskande makt åt alla håll och inte som nu en kvävande tystande makt.
Politiker ska stå för det dom säger och förklara så folk förstår.
Korruption och brottslighet ska bekämpas.
Listan är lång och egentligen vill nog alla vi ska få det bättre innan allt rasar för gott.
– är det för sent för det ?

bm

Comments are closed.