Kloka texter bra länkar

Om assimilering och integration.
Läs FN:s  flyktingkonvention .

 

Om dubbla etiska system
Ann Heberlein.

Läs om invandringens pris 
(M)

Läs Aje Carlbom !

Avrunda med Josefin Utas
hon ger cred till Göran Persson.

/
tack

Comments are closed.